Ponúkame zriadenie virtuálneho sídla na ulici CYRILA A METODA 105/2, ROŽŇAVA 

 

Výhody virtuálneho sídla :

 

• Výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti, v ktorých je virtuálne sídlo poskytované je garanciou stability a výhodnosti našich služieb

• Perfektný prehľad o prijatej pošte v on-line evidencii + emailová a SMS notifikácia. Už nikdy sa Vám žiadna zásielka nestratí.

• Atraktívna adresa sídla a široké portfólio služieb v okolí centra mesta

 

Ponúkame :

 

• Vydanie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti so sídlom Vašej spoločnosti

• Označenie poštovej schránky obchodným menom ( doplnkovo aj označenie na fasáde resp. v spoločných priestoroch )

• Preberanie, evidencia a úschova pošty, vrátane notifikácie SMS a e-mailom

• Neobmädzené skenovanie a preposielanie zásielok emailom na vyžiadanie klienta s garanciou zachovania diskrétnosti a anonymity

• Preposielanie zásielok poštou 2x mesačne

• Prenájom zasadacích priestorov ( 3x mesačne v cene )  

 

Cyrila a Metoda 105/2, 048 01 Rožňava,

Pre viac info kontaktujte : Tel: +421 918 496 081, info-ZVNC-it-reality.sk